Α/Α Πρόγραμμα
1 «Έγκριση επιμορφωτικού προγράμματος  Προωθώντας την καλή πρακτική στον Αυτισμό του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη για το σχ. έτος 2017-18»
2 Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής -«ΔΙΑΤΡΟΦΗ»
3 Έγκριση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «YOUTH POWER» από την Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής και τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
4 Βραχεία Παρέμβαση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ένταξη και Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία» της ΕΛ.Ε.Π.ΑΠ
5  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α/θμιας Εκπ/σης   Ζωο…φιλώντας, μαθήματα άδολης αγάπης»
6 Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολειών της Χώρας για το σχολικό έτος 2017-2018
7 Έγκριση Εκπαιδευτικού και Ενημερωτικού υλικού για την σχολική ασφάλεια και υγιεινή κα Νίκη Σύρου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Επιπλέον Διευκρινίσεις
8 «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εταιρείας SAPT Hellas –ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ-ΣΚΥΛΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ »
9 «Η Γη ανήκει σε όλα τα παιδιά του κόσμου όχι στο ρατσισμό» του Εκπαιδευτικού οργανισμού ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ