Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠΠΕΘ

  • τηλέφωνα 210-3443318, 210- 3442247 και 210-3443605
  • ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ταχυδρομική  διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ