• Έγκριση συνέχισης προγράμματος οδοντιατρικής πρόληψης σε σχολικές μονάδες ΠΕ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας από την 3η ΥΠΕ Περιφ. Μακεδονίας
  • Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Οργανισμού για τα Δικαιώματα του Παιδιού "Κέλετρον Αγάπη για το παιδί"