«Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή»